Reklam
Reklam
Reklam

Otomatik Bilgi Paylaşımı'nda Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika'nın da aralarında bulunduğu 13 ülke ile bilgiler paylaşılmaya başlandı

Otomatik Bilgi Paylaşımı'nda Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika'nın da aralarında bulunduğu 13 ülke ile bilgiler paylaşılmaya başlandı
28 Temmuz 2021 - 15:42

Otomatik Bilgi Paylaşımı'nda Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika'nın da aralarında bulunduğu 13 ülke ile bilgiler paylaşılmaya başlandı

Türkiye’nin 2017 yılında onayladığı "Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"  kapsamında uzun süreden beri bekletilen Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, İngiltere, ABD, Kanada, İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre ve Avusturalya ile bilgiler, 1 Temmuz'dan itibaren paylaşılmaya başlandı. Bu ülkelerde yaşayan gurbetçiler, finansal bilgilerin paylaşılmaya başlamasından dolayı bir hayli öfkeli. 

Türkiye’nin Finansasl Hesap Bilgilerin Otomatik Paylaşımına ilişkin uzun zamandır beklettiği 6'sı Avrupa Birliği üyesi olmak üzere 13 ülke ile gerekli aktivasyonları 31 Mayıs'ta tamamlayarak, 1 temmuz'dan itibaren de otomatik bilgi paylaşmına başladı.

Türkiye’nin 2019 yılına ilişkin bilgi değişimini 1 Eylül 2021 tarihine, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin bilgi değişimlerini de sırasıyla 30 Eylül 2021 ve 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapması planlanıyor. 

Türkiye’nin bu tarihlere uyacağı konusunda taahhüt alan AB Konseyi, Türkiye’yi Vergi Konularında İş Birliği Yapmayan Ülkeler Listesine eklemedi ve son durumu Ekim 2021’de gerçekleşecek toplantıda değerlendireceği paylaşıldı. 

Bu Karar Ne anlama Geliyor?

Anlaşma’nın yürürlüğe girmesine ilişkin yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, Avrupa Komisyonu’na verdiği taahhüdü yerine getirecek ilk adımı attı. 

Bundan sonraki süreçte de öncelikle 30 Haziran 2021 tarihine kadar tüm AB üye ülkelerini kapsayacak şekilde otomatik bilgi değişimi yapılmasına ilişkin aktivasyonların tamamlanması ve 1 Eylül 2021 tarihine kadar da tüm AB üye ülkelerini kapsayacak şekilde 2019 yılına ilişkin otomatik bilgi değişiminin yapılması beklenmektedir.

1.3. Kapsamdaki Raporlama Dönemleri

Anlaşma uyarınca Türkiye tarafından yapılacak ilk bilgi değişiminin 2017 yılına ilişkin olarak Eylül 2018’de yapılması bekleniyordu. Ancak söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 2017 ve 2018 yılına ilişkin bilgi değişimi ihtimali ortadan kalktı ve ilk raporlamanın 2019 yılını kapsayacak şekilde yapılacağı kesinleşti.

1.4. Raporlanacak Bilgiler

Otomatik bilgi değişimi kapsamında bilgi değişimi yapılacak başka ülke mukimi kişilerin Türkiye’de sahip olduğu banka/finansal kuruluş hesabı, bu hesaplar üzerinden elde ettiği gelirler (faiz, kâr payı, alım satım kazançları vs.) ve bu hesapların bakiyeleri, karşı ülkenin talebini beklemeksizin yıllık ve düzenli olarak diğer ülkeye bildirilecek.

Bu bildirim, OECD tarafından geliştirilen ve finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi standardı olarak tanımlanan Ortak Bildirim Standardı (“Common Reporting Standard”) yöntemlerine uygun olarak yapılacak. 

Ortak Raporlama Standardı ile uyumlu olacak şekilde yapılan tespitler neticesinde saptanan gerçek kişi Bildirimi Zorunlu Hesap Sahiplerinin adı-soyadı, doğum tarihi/yeri, adres ve vergi kimlik numarası bilgileri raporlanacak. Kurumlar için ise kurum unvanı, adresi ve vergi kimlik numarası bildirime konu edilecek.

Bu kişilerin Bildirimi Zorunlu Hesaplarına ait hesap numarası, bildirime konu yıl sonuna ait hesap bakiyesi/değeri ile raporlama yılı içerisinde elde ettiği gelirler (faiz, temettü gibi) bildirime konu edilecek.

2. Ülke Bazlı Raporlama (ÜBR)

ÜBR; OECD’nin BEPS projesi kapsamında transfer fiyatlandırması risk değerlendirmesi ile matrah aşındırılması ve kâr aktarımına ilişkin diğer risklerin analiz edilebilmesi için önerilen üç aşamalı dokümantasyon modelinin bir unsurudur. Bu rapor otomatik bilgi değişimi kapsamında diğer ülke idarelerince paylaşılacaktır. 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile birlikte konsolide cirosu 750 milyon Euro’yu aşan Çok Uluslu İşletmeler Grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesinin 2019 hesap dönemi için 31/12/2020 tarihine kadar ülke bazlı raporu hazırlaması ve elektronik ortamda İdareye sunması zorunlu hale getirilmişti. Daha sonra bu 

Aynı kararla birlikte; bazı hallerde Türkiye’de mukim işletmenin (çok uluslu işletme grubunun Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri) ülke bazlı raporu İdareye sunması (yerel beyan) zorunluluğu getirilmişti.

31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı beyanı önce 26 Şubat 2021’e, ardından

  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme grupları için 31 Mart 2021 tarihine, 
  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme grupları için 30 Haziran 2021 tarihine, ertelenmiştir.

2.1. Otomatik Bilgi Değişimi

Türkiye’nin Ülke bazlı raporun otomatik değişimine imkan veren Yetkili Makam Anlaşması olan MCAA’nın imza tarafı olduğu beyanı 1 Ekim 2020 tarihinde onaylamıştır. Söz konusu anlaşma ile, yeni transfer fiyatlandırması dokümantasyon gereklilikleri çerçevesinde Ülke Bazlı Rapor yükümlülüğü bulunan ÇUİ grubunun ÜBR ile beyan etmiş olduğu bilgilerin, MCAA imzalamış bulunan ülkeler ile Türkiye arasında otomatik olarak değişimi sağlanması mümkün hale gelmiştir. 

Bunun yanı sıra anlaşmayı imzalamış olan ülkeler arasındaki otomatik bilgi değişimi, anlaşmanın yürürlüğe girmesine yönelik aktivasyon sürecinin tamamlanması halinde başlamaktadır. Bunun sonucunda, aynı ülke bazlı raporun birden çok ülkede teslim edilmesinin önüne geçilmektedir. 

4 Seri No'lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği'nde açıklandığı üzere, karşılıklı bilgi paylaşımı yapılan ülkelerin listesi İdare tarafından ilan edilmektedir. Aynı zamanda OECD'nin web sayfası (https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm) üzerinden Türkiye ile bilgi değişimi aktivasyonu gerçekleşen ülkelerin listesine ulaşılabilir. 

Buna ek olarak, Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması'na taraf olmak istemeyip bilgilerin otomatik değişimi için diğer ülkeler ile iki taraflı anlaşma yapmayı tercih eden ülkeler ile Türkiye arasında, ÜBR değişimine ilişkin izlenecek süreç farklıdır. Örneğin, ikili anlaşma yapmayı tercih eden ülkelerden olan ABD ile Türkiye arasındaki bilgi değişimi anlaşma süreci halihazırda devam etmekte olup, konu hakkındaki gelişmeler Internal Revenue Service (IRS)'in web sayfasından takip edilebilir.

2.2. Bu Karar Ne anlama Geliyor?

Şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı Kararı ile düzenlenen ve detayları Tebliğ’de açıklanan ÜBR uygulamasının otomatik bilgi değişimine dair yapılmış olan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin süreç tamamlanmış olup bu Karar ile halihazırdaki uygulamaya herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.  

 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum